Sekcje: Koszykówka Siatkówka Piłka nożna Badminton Karate Tenis stołowy
Małopolska Open CUP

 

I.CEL  TURNIEJÓW

 • Integracja  środowisk  uprawiających  badminton
 • Podniesienie  poziomu  sportowego  badmintona  w  województwie  małopolskim
 • Wprowadzenie  młodzieży w  rywalizację  sportową  w  badmintonie

 

II.ORGANIZATOR

 • Krakowski  Okręgowy  Związek  badmintona
 • MKS Spartakus  Niepołomice

 

III.TERMIN  I  MIEJSCE

 • 4 terminy  wg  kalendarza  KOZBad
  • 10.09.2006r.
  • 22.10.2006r.
  • 17.12.2006r.
  • styczeń-luty 2007r.
  • turnieje  rozgrywane  są  w  Niepołomicach

 

IV.WARUNKI  UCZESTNICTWA.

 • Zamieszkanie  stałe  lub  tymczasowe  w  woj.małopolskim
 • Opłacenie  wpisowego /pkt 7 /
 • Okazanie  zaświadczenia  lekarskiego  lub  oswidczenie  zawodnika  o  zdolności  do  gry
 • Posiadanie  ubioru  sportowego,rakiety  i  lotek
 • Z  uczestnictwa  wyłączeni  są  zawodnicy  grający  w  ekstraklasie  PZBad  oraz  grający  za  granicą

 

V.RODZAJE  I  SYSTEMY  GIER.

 • Turnieje  będą  rozgrywane  w  grach  pojedynczych  kobiet  i  mężczyzn.
 • W  przypadku  zainteresowania  uczestników  wprowadzone  zostaną  gry  podwójne
 • System  rozgrywek  „do  dwóch  przegranych” /wygrywa  zawodnik  bez  porażki/
 • W  górnej  części  diagramu  gry  do  2  wygranych  setów  do  21  pkt  /punktacja  docelowa  25  pkt/
 • W  dolnej  części  diagramu  gry  jednosetowe  do  21  pkt                                     /punktacja  docelowa  25  pkt/

 

VI.PROGRAM  GIER.

 • 10.00 – przyjmowanie  zgłoszeń
 • 10.15 – losowanie
 • 10.30 – początek  gier
 • 13.30 – przyjmowanie  zgłoszeń  gier  podwójnych
 • 13.45 – losowanie
 • 14.00 – początek  gier  podwójnych
 • 18.00 – zakończenie

 

 

 

VII.WPISOWE.

 • Podstawowa  stawka  wpisowego  5zł. od  uczestnika.
 • Za  każdy  wygrany  set  zawodnik  wygrywający  wpłaca  dodatkowo  2zł.

 

 

 

 

 

VIII.PUNKTACJA

 • Każdy  zawodnik  otrzymuje  1  pkt  za  udział  w  turnieju
 • Za  każdy  wygrany  set  zawodnik  otrzymuje  1  pkt
 • Zwycięzca  turnieju  otrzymuje  punktową  odpowiadającą  ilości  wygranych  gier
 • Zwycięzcą  cyklu  zostanie  zdobywca  największej  ilości  punktów  we  wszystkich  turniejach

 

 

IX.NAGRODY.

 • W  turniejach  ustala  się  nagrody  finansowe  za  miejsca  od  1-3
 • Przy  ilości  uczestników 
  1. do  8    -  1m –   30zł.,   2m. – 20zł.,  3m. – 10zł.
  2. 9 – 12  -  1m -   40zł.,   2m. -  25zł.,  3m. -  15zł.
  3. 13-16  -   1m  -  50zł.,  2m  - 30zł.,    3m.  -  20zł.
  4. 17-24  -   1m  -  60zł,   2m  -  40zł.    3m  -  30zł.
  5. 25-32   -  1m   -  80zł.  2m.  -  50zł.   3m  -  40zł.
  6. pow.32  - 1m  -  100zł.,2m.  -  70zł.  3m  -  50zł.

 

 

X.UWAGI  KOŃCOWE

 • Sędzia  głównym  będzie  sędzia  uznawany  przez  PZBad
 • Gry  sędziują  uczestnicy  turnieju
 • Obowiązuje  kolejność  lotek  -  zalecane  piórowe
 • Uczestnicy  odpowiadają  za  stan   swojego  zdrowia
 • Organizator  nie  ubezpiecza  od  nieszczęśliwych  wypadków
 • Koszty  przejazdów  i  wyżywienia  pokrywają  uczestnicy
 • Dodatkowych  informacji  udziela  Andrzej  Mikulski tel.  0501575467
 • Sprawy  sporne  rozstrzyga  organizator  i  sędzia  główny  zgodnie  z  przepisami  PZBad